Den avskedade områdeschefen för akutsjukvården tillika biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Västmanland Liselott Sjöqvist, får ett avgångsvederlag på 800 000 kronor. Hon har även arbetsbefriats med lön fram till årsskiftet.