Sprängmedelsamnesti i Sverige: ”Svårt säga hur mycket som kommit från kriminella.”