Pojken ska prövas för underlåtenhet att avslöja brott.