Aborterna minskade i Sverige under förra året. Nedgången följer de senaste årens trend och minskningen syns starkast hos tonåringar.