SVT Nyheter var på plats på Akademiska sjukhuset på fredagsförmiddagen. På kirurg- och ortopedavdelningen syns bara personal till. Avdelningen präglas av tomma korridorer och tomma salar.