Johan Ingerö ska försvinna ur väljarnas minne i god tid före 2026.