Patienter vid barn- och ungdomspsykiatrin testas rutinmässigt för drogmissbruk. Redan från tolv år ålder testas barnen i Västernorrland men missbruk förekommer ännu tidigare.