Tolkar som närvarar på rättegångar och förhör anser att de behöver prata med psykologer eller kuratorer för att bearbeta sådant som de sett, hört och tolkat på arbetstid. Men tolkarna upplever att det inte finns någon hjälp att få genom jobbet. – Vi går omkring som ensamvargar och bär på tunga saker, säger Margit Neagoe som varit aktiv tolk de senaste 30 åren.