Hallandstrafiken förlorar hundratals miljoner till följd av minskat resande under under pandemin. Samtidigt ökar tjuvåkandet. – Det är viktigt att betala om vi vill ha kvar alla turer, säger Yasmine Möllerström Henstam på Hallandstrafiken.