Den planerade fyrdubblingen av biljettkontroller på Västtrafiks linjer har kommit av sig.