Tjärnaängskolan i Borlänge har haft stora problem att rekrytera behöriga lärare – en trend som nu har vänt. – För tre år sedan hade vi en behörighet på runt 35 procent och vi har 95 procents behörighet på skolan nu, säger skolans rektor Jenny Sandelin.