Vädjar om verktyg för att kunna förhindra avverkning • ”Brådskar att hitta en lösning.”