Tillsynsmyndigheten kan inte garantera att alla adoptioner är rättssäkra och etiska.