För mycket och för långvarig stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Men det finns en hel del du kan göra för att undvika stress.