Ett stort strömavbrott har inträffat i Bromma i norra Stockholm.