Hade tekniska problem • Användare påverkades i flera länder