Pandemin och restriktioner har satt krokben de senaste åren, men på lördagen kunde en lång prideparad åter gå genom centrala Stockholm –och utan några incidenter.