Under tisdagen meddelade lagmannen på Värmlands tingsrätt att han kommer avsluta sitt uppdrag. – Det är mina överväganden om vad jag vill göra i yrkeslivet, säger avgående lagmannen Lars Holmgård.