En lastbilsolycka skedde vid lunchtid på onsdagen på länsväg 661, i höjd med Kärrbo. Lastbilen välte och lastbilssläpet hamnade mitt på vägen.