En lastbil med timmer välte på onsdagsmorgonen på riksväg 70 i höjd med Borvallen strax söder om Avesta. Timmer ligger utspritt på vägbanan och det råder totalstopp på riksväg 70.