På Åsaskolan ser man ett ökat behov av lovskolorna på grund av pandemin och distansundervisningen. Tim Scheja, 16 år, berättar varför han valt att gå i lovskola.