Efter att ha arbetat med tillsynen enligt den nya covid-19 lagen, fortsätter nu arbetet inför sportlovet med att kolla upp hur sportanläggningar följer de regler och riktlinjer riksdagen och regeringen beslutat om.