Européerna står enade. Det visar den senaste Eurobarometern, som mäter attityderna inom EU, som släpptes under onsdagen. Invånarnas stöd för unionen har inte varit så här högt sedan 2007, före den ekonomiska krisen. Två tredjedelar av de tillfrågade ser medlemskap i EU som något bra. Ynka 12 procent uppger idag att de har en negativ bild av EU.