Vatten kan inte tas för givet i ett föränderligt klimat