Under onsdag och torsdag har alla stora byggen på NUS i praktiken stått stilla, detta då byggherren velat komma tillrätta med säkerhets- och arbetsmiljöproblem.