Jimmy Jansson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Eskilstuna, konstaterar att Vellinge kommun nu fått ja till en annan modell än den som Eskilstuna kommun valt. I Eskilstuna väntar kommunen på besked från domstolen om deras modell med tillståndskrav och avgift för tiggeri ska godkännas.