Idag kom förvaltningsdomstolen med beslutet att Vellinge kommun i Skåne som under längre tid velat införa ett förbud mot tiggeri får rätt att göra så. Det var under hösten 2017 som Moderaterna i Vellingby lade fram förslaget med motiveringen att tiggeriet störde den allmänna ordningen.