Svenska tifon är bättre än någonsin. Nu höjs röster som vill benämna fenomenet som konst. Men relationen mellan konst- och supportervärlden är komplicerad.