För första gången i dess 175-åriga historia tar den vetenskapliga tidskriften ställning politiskt.