Magdalena Andersson (S) är Sveriges 34:e statsminister. Vägen dit har inte varit rak men efter förlängd sonderingstid och intensiva förhandlingar har nu Sverige fått sin första kvinnliga statsminister.