Kvinnan riktade under metoo-hösten 2017 grova anklagelser mot den dåvarande riksdagsledamoten Stefan Nilsson. Vid rättegången i Södertörns tingsrätt sade kvinnan att avsikten var att Nilsson inte skulle bli återvald till riksdagen, vilket han heller inte blev. Anklagelserna fick stor medial uppmärksamhet och ledde till att Nilsson tvingades lämna Miljöpartiets riksdagsgrupp. Han avstod sedan...