Den man som tidigare i veckan friades för den nedbrända bilen utanför polishuset i Norsjö har åtalats misstänkt för en rad brott. Bland annat har han hotat att bränna ned polishuset i Skellefteå.