Kvällspostenmedarbetaren Willy Lindqvist är död.Willys insatser för tidningen spänner över flera decennier och många arbetsområden. Teknik, utbildning, facklig verksamhet och nydanande journalistik.Willy avled efter en kort tids sjukdom, 84 år gammal.