Nytt lagförslag för att inspelade polisförhör ska kunna användas i större utsträckning under rättegångar.