Ett år för en 54-åring motsvarar tre veckor för en femåring • Forskare förklarar varför.