Sveriges fängelser är överfulla och det hindrar kriminalvården att fungera som det är tänkt eftersom det blir omöjligt att flytta om intagna. Smärtgränsen anses gå vid 90 procents beläggning – men på klass 1-anstalter som den i Tidaholm har siffran hela året legat kring 98 procent.