Det finns stora skillnader mellan hur många kvinnor som screenas för bröstcancer i Västra Götalands kommuner visar en ny rapport från Cancerfonden. Rapporten visar också att socioekonomiska faktorer som utbildning och inkomst påverkar deltagandet.