”Jag visste att det fanns risker” • Närstående tyckte att hennes beslut var oacceptabelt.