All personal måste få skyddskläder, skriver läkare.