20 frågor kan hjälpa till att avgöra om man räknas som ensam.