Hur hotbilden mot Sverige påverkas när sunniledare manar till bojkott återstår att se. Terrorexperter drar paralleller till kampanjen mot svensk socialtjänst som fick stor spridning utomlands.