Räddningstjänsten har bekämpat en brand i terrängen längs banvallen i Krylbo på söndag eftermiddag.