Räddningstjänsten kämpar just nu med att släcka en terrängbrand i Änggårdsbergen i Göteborg.