En studie från Princeton University visar att Tjernobylvargar har utvecklat ett muterat immunförsvar, likt patienter som genomgår cellgifter.Även delar i vargarnas genetiska information verkar motståndskraftiga mot ökad cancerrisk. Nu hoppas forskare på att fyndet ska vara nyckeln till att bekämpa sjukdomen hos människor.