Två saker stör kalla fall-utredningen om mordet på Helena Andersson i Mariestad. Den ena är att många tror att förundersökningen är nedlagd sedan den misstänkte släpptes på fri fot. Den andra är att kriminologen GW Perssons teori om fler än en gärningsman fått stort genomslag. – Vi är rätt säkra på att den misstänkte agerat som ensam gärningsman, säger kommissarie Peter Thylén.