I september 2012 kunde Uppdrag granskning avslöja hur Telia betalat miljarder till den dåvarande uzbekiske diktatorns dotter. Under de åtta år som gått har granskningen bland annat lett till att Telias ledning bytts ut, flera utredningar kring företaget inletts – och en rättegång ägt rum.