teknologiskiftet skapar betydande gränsöverskridande utmaningar för EU och medlemsländerna. Frågan är vad EU kan och bör göra för att kunna skörda frukterna av teknologiskiftet och säkra sin globala konkurrenskraft?