Stora störningar på sedan 1.800 avgångar drabbats.