Experterna om lärdomarna efter sex månader med ett komplext virus.