Smittspridningen ökar och Sverige står på tröskeln till en tredje våg, enligt Folkhälsomyndigheten. - I Sverige ser vi tyvärr en ganska tydlig uppgång igen, säger statsepidemiologen Anders Tegnell. Smittspridningen av coronaviruset ökar, även om smittol